Zapraszam Cię na moje 100. urodziny!

Jesteś tu: » Strona główna » Zapraszam Cię na moje 100. urodziny!

Zapraszam Cię na moje 100. urodziny!

 

Szkoła Podstawowa im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich, jako jedyna w powiecie proszowickim i jedna z kilkunastu w województwie małopolskim, otrzymała środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej, powiększone o fundusze wyasygnowane przez organ prowadzący szkołę, czyli Gminę Koszyce, na zorganizowanie szkolnych obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wniosek przygotowany przez kilkuosobowy zespół nauczycieli szkoły i zgłoszony w ramach ogólnopolskiego konkursu „Godność. Wolność. Niepodległość” w trzyetapowej weryfikacji (etap gminny, wojewódzki i ministerialny) uzyskał 39 na 40 punktów. Z 2500 wniosków założonych z całej Polski dofinansowanie otrzymało 257.

Dzięki pozyskanym środkom powstanie m.in. wystawa ukazująca organizowanie się i pierwsze lata funkcjonowania odrodzonej państwowości w naszej gminie. Uczniowie wybiorą się także na trzy wycieczki: przemierzą krakowski szlak niepodległości – od kopca Piłsudskiego, Oleandrów po kryptę Marszałka na Wawelu, wezmą udział w lekcjach muzealnych w Muzeum Narodowym, poznają historię lotnictwa polskiego i zobaczą wnętrze samolotu w Muzeum Lotnictwa, wezmą udział w grze terenowej „Zostań asem wywiadu” w Muzeum Armii Krajowej, pojadą na specjalny uroczysty koncert do filharmonii i na spektakl do teatru. W szkole zostaną też przeprowadzone inne działania, a najważniejszym z nich będzie uroczyste przyjęcie urodzinowe na cześć Dostojnej Jubilatki.

Wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia mają uczyć poszanowania tradycji, dorobku narodowego, służyć kształtowaniu poczucia więzi społecznej i kulturowej.