Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego

 Odroczenie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego


 

W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

W takim przypadku rodzice lub prawni opiekunowie powinni:

Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły.


Informacje o artykule

Tytuł dokumentu

Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego

Data utworzenia

2012-01-12

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

Pokaż ostatnie zmiany

Dokument wyświetlono

1210 razy